Landskapsarkitekt
Oslo og Østlandet

Frodighet, klimatilpasning og tilgjengelighet er viktige elementer i arbeidet

Prosjektering og planarbeid

Et prosjekt er alltid et lagarbeid, der vi sammen med kunden kommer fram til de beste løsningene

Noen av de typiske jobbene vi gjør er

  • skisseprosjekt og detaljering
  • utarbeiding av reguleringsplan
  • søknader og byggemelding

Kreativitet & brukermedvirkning

En kreativ prosess krever godt samarbeid med brukerne, energi, kapasitet og kunnskap for å gi et bra resultat. Vi jobber i team med andre arkitekter i forbindelse med konkurranser og større prosjekter.
Bilder fra instagram: #remarklandskap – Lik oss på facebook:

Hva gjør remark ! landskapsarkitekter

remark ! landskap as jobber mest med kommunale prosjekter i og rundt Oslo, samt større boligprosjekter landet rundt. Med gode samarbeidspartnere både i Hammerfest og i Bergen, tar vi gjerne oppdrag i hele Norge.

Vegetasjon og miljø - landskapsarkitektens hjertebarn

Miljø og vegetasjon er landskapsarkitektens bestevenn, verktøy og fag. Med dette som virkemidler skaper vi gode sosiale møteplasser, frodige hager og grøntområder, som ikke bare ser bra ut, men som også er tilgjengelige for alle og tilfredsstiller samfunnets sikkerhetskrav.

Klimaendringene utfordrer landskapsarkitekter

Med klimaendringene kommer nye utfordringer for landskapsarkitekter, og vi må ta høyde for å håndtere uvant store mengder nedbør. Dette er noe vi landskapsarkitekter er gode på.

Ta kontakt!